مسابقات کتابخوانی

نماز اقامه عدل و مهر است.

?????????

تقدیر از دانش آموزان فعال در مسابقه کتابخوانی با محوریت نماز توسط آقای حاج حمیدی مسئول ستاد اقامه نماز شهرستان.

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

لینک دانلود

تاریخ انتشار: 1402/09/05